Bærekraftig utvikling

Vår virksomhet påvirker samfunnet og menneskene som lever og arbeider der, på både kort og lang sikt. Vi legger derfor stor vekt på at det vi planlegger og gjennomfører skal være bærekraftig. God forståelse for våre interessenters krav og behov bidrar til økte muligheter for å gjøre de riktige prioriteringene i vårt bærekraftsarbeid.

Bronken AS skal bidra til en bærekraftig utvikling. Det innebærer at vi skal minimere de negative miljøkonsekvensene av egen virksomhet - både av egen kontordrift og i de oppdragene vi til enhver tid utfører.
I vår ledelseserklæring og miljøpolitikk står det at vi skal tilrettelegge for god miljøkvalitet i prosjektene. Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire viktige områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann.

Vi gjennomfører årlige klimaregnskap for å sikre at bedriftens miljøpåvirkning minimeres. Vi søker å påvirke våre underleverandører i en mer bærekraftig retning.

Vi er bevisst vårt ansvar for samfunnet, miljøet og fremtiden. Vi jobber kontinuerlig og strategisk med vårt arbeid for et bedre samfunn.

Byggenæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder.


MANGFOLD OG INKLUDERING

For at vi i Bronken AS skal kunne være best på det vi gjør, må vi speile mangfoldet i samfunnet. Mangfold og inkludering er en viktig forutsetning for å kunne lykkes i våre mål.


SAMFUNNSANSVAR

I Bronken AS ønsker vi å ta et aktivt samfunnsansvar og tilrettelegge for en mest mulig bærekraftig drift av vår virksomhet.

Om oss

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme