Beredskap 24

Vi har etablert døgnbemannet beredskap som er en avtale som inngås med kunder som har et ønske og behov for en slik tjeneste. Et viktig kontaktpunkt, spesielt i vintersesongen.

Når det oppstår behov utenfor normal arbeidstid har vi døgnbemannet vaktordning som kan kontaktes. Her får du kontakt med en vaktleder som disponerer en rekke ressurser. Vaktleder vil kunne organisere og utkalle ved behov.


Vinterdrift

I vintersesongen sørger vaktleder for å sikre at riktige ressurser og tiltak blir iverksatt. Vaktleder benytter flere hjelpemidler fra metrologiske tjenester for å overvåke utviklingen frem i tid. Dette danner grunnlag for valg av metoder og tidspunkt for iverksettelse av tiltak.

Vaktleder er også viktig for å sikre kvalitet på utførelse og at sikkerhet blir ivaretatt under pågående aktiviteter.

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme