Etikk

Vi i Bronken AS skal være et forbilde når det kommer til etikk og vi har en tydelig visjon: Null etiske brudd. Vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering.

Etikk handler i bunn og grunn om å vite hva som er rett, og handle ut ifra dette. Men etikk er ikke et enkelt spørsmål; verden forandres og stadig nye etiske dilemma oppstår. Etikk er også noe som påvirker alle i selskapet vårt, såvel fagarbeideren som de øverste lederne. Bronken AS Etiske Retningslinjer for medarbeidere og for leverandører, hjelper våre ansatte og våre samarbeidspartnere til å ta de rette valgene. 

Våre grunnregler krever at styret og de ansatte opprettholder en høy etisk standard og personlig moral i utførelsen av sine forpliktelser for selskapet. Styret og de ansatte skal søke å opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, allmennheten, forretningsfellesskapet, aksjonærer, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter.

Vi skal ha en ansvarlig forretningspraksis med høye krav til etikk og integritet. Det innebærer at vi har utarbeidet egne etiske retningslinjer som alle medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører skal være kjent med.


ANTIKORRUPSJON

Det også etablert et antikorrupsjonsprogram basert på absolutt nulltoleranse for korrupsjon og korrupsjonslignende handlinger. Alle medarbeidere, ledere og styremedlemmer, leverandører har forpliktet seg til å opptre i samsvar med retningslinjene. Alle medarbeidere får opplæring, veiledning og informasjon om retningslinjene i Antikorrupsjonshåndboken, og om aktuelle etiske dilemmaer. gjennom dilemmatrening og en egen web-side med informasjon om «Etikk og antikorrupsjon». Ledelsen og styret i Bronken AS har vedtatt forpliktende erklæringer om antikorrupsjon.


ÅPENHET

Våre Etiske retningslinjer gir oss retning, men vi vil likevel bli stilt overfor dilemmaer i etiske spørsmål. Vi fremmer en åpen kultur på arbeidsplassen, der etikk diskuteres åpent og regelmessig, og det er rom for verdirefleksjoner.
Med alt dette vil vi sørge for at medarbeiderne våre er komfortable med å ta opp etiske spørsmål og dilemmaer med sine overordnede og andre. Alle medarbeidere må føle at de har makt til å rapportere om tilfeller av manglende overholdelse av de Etiske retningslinjene våre.


RESPEKT

Vi skal ha respekt for andre og hverandre. Vi skal ha respekt for oppdragsgivers og samfunnets behov. Å identifisere og løse utfordringene, forutsetter at alle involverte har respekt for hverandres kunnskap, erfaringskompetanse og ståsted. Slik spiller vi hverandre gode og drar lasset sammen mot gode prosjektløsninger.

Om oss

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme