Grunn- og terrengarbeid

Vi tilbyr alt innen grunnarbeid for bolig, hytter og næringsbygg. Vi legger vekt på direkte og åpen dialog med kunden. Vi løser ting der og da, og sikrer personlig kontakt og oppfølging til alle er fornøyde. 


Tomtegraving

Vi utfører alt fra utstikking av tomt, utgraving, ifylling for betongarbeider ,fylling inntil murer opparbeidelse av gårdsplass og etablering av grøntområder mm.


Vann og avløpsanlegg

Vann og avløp er et eget fagområde under stadig utvikling. Vi utfører bygging og rehabilitering av ulike vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også mindre prosjekt for bedrifter eller private kunder. Det viktigste for oss er ikke størrelsen på oppdraget, men at resultatet blir bra.

  • Vann og avløpsanlegg
  • Renseanlegg
  • Pumpestasjoner
  • Vannlekkasjer
  • Rehabilitering av tett kloakk

Vi samarbeider med en rekke kjente leverandører både på plast, glassfiber, betong og utstyr for øvrig til denne sektoren og kan levere alt etter prosjekterte og offentlige krav.


Mudring og plastring

Mudring gjør vi som oftest for å utdyper havner, baseng og tilkomstkanaler.
Plastring av bekker og vassdrag, samt skråninger for å hindre sig av masser.


Drenering

Vi utfører alt av gravearbeid for etablering eller fornying av drenering. Vi monterer også påkrevde sandfangskummer eller utfører fordrøyningsanlegg.

Opplever du vond lukt i kjelleren, eller er det tydelig tegn på fukt? Gamle hus har ikke drenering som tilfredsstiller dagens behov, og mange år med konstant tilsig av fukt vil på et tidspunkt gi seg utslag i inntrenging i et dårlig drenert kjellerrom.
Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.


Kabel / fjernvarme

Vi påtar oss små og store oppdrag innen graving og legging av kabler.

Grøftedybden skal være minimum 60 cm utenfor dyrket mark og utenfor vegbane. Det skal være minst 10 cm omfyllingsmasse over og under kablene og denne massen skal være med handelsbetegnelse 0-8 mm. Massene skal komprimeres. Geotekstil (fiberduk) anbefales brukt når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.

Massen nærmest omfyllingsmassen skal være fri for store og skarpe steiner, og steinstørrelser over 20 cm skal ikke forekomme i grøfta. Over dyrket mark og ved kryssing av veg må dybden økes til h.h.v. 110 cm og 150 cm

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme