Leverandører

Bronken AS jobber med solide og kvalitetsbevisste leverandører for å tilby en helhetlig og leveranse preget av høy kvalitet og pålitelighet, til riktig tid og pris. Våre etiske verdier og høye kvalitetskrav stilles i lik grad til våre leverandører som til vår egen virksomhet.


GRØNT PUNKT

Bronken AS er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge AS slik at de tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen de benytter på våre prosjekter.

Hvorfor Grønt Punkt Norge?
Ordningen med innsamling og gjenvinning av plastemballasje, drikke- og kartongemballasje er basert på prinsippet om at "forurenser betaler". Det betyr at bedrifter som importerer emballasje eller emballerte varer, eller som benytter emballasje i forbindelse med egen vareproduksjon, betaler et emballasjevederlag i tråd med den mengden emballasje de importerer eller bruker.

Grønt Punkt Norge er opprettet for å drifte denne ordningen og på den måten sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av returordningene for emballasje, slik de har forpliktet seg til gjennom bransjeavtaler med myndighetene. Ordinære renovasjonskostnader som betales av bedrifter dekker ikke utgiftene forbundet med gjenvinning av emballasje. Det er selskapene Plastretur AS og Norsk Returkartong AS som faktisk utfører innsamling og gjenvinning.

Ved å kreve av våre leverandører at de er medlem i denne ordningen, er BAS med på å redusere antall "gratispassasjerer" i ordningen og bidra til at kostnadene knyttet til retur og gjenvinning av emballasje fordeles på en rettferdig måte.


STARTBANK

Bronken AS er registret i StartBANK. Og vi oppfordrer alle leverandører som ønsker å inngå kontrakt med oss om å registrere seg i StartBANK.

Hvorfor denne registreringsordningen?
Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen", etablert denne felles registreringsordningen for BA-næringen. Formålet med registreringsordningen er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører i BA-næringen og at aktørene kan konkurrere på like vilkår. I tillegg gir ordningen en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Fordeler ved å registrere seg som leverandør i StartBANK:
I StartBANK er du inne i leverandørregisteret til en rekke sentrale kunder innenfor BA-næringen.
Ved registreringen kan du markedsføre din virksomhet, kompetanse og kvalifikasjoner.
Du registrerer informasjon ett sted en gang pr. år, og sparer mye tid/kostnader på kopiering og levering av dette ved hvert tilbud. Det blir utstedt et registreringssertifikat som bevis på din oppfyllelse av registreringskravene.
Du får full kontroll på all viktig informasjon til bedriftens kunder.

Opplysninger om bedriften blir gitt ett sted og oppdatert ett sted - i utgangspunktet en gang i året.
Korrekt og kvalitetssikret informasjon ved anbud og kontraktsinngåelse.
Ordningen gjør det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.


STOFFKARTOTEK

Vi stiller krav til underentreprenører og deres underentreprenører, og leverandører som bruker kjemikalier på våre prosjekter, skal levere sikkerhetsdatablader til oss via ProductXchange.

Risiko- og substitusjonsvurderinger leveres elektronisk via ProductXchange dersom produktet merkes i henhold til Bronken AS varslingsfilter for produkter som innehar uønsket helse- og miljøfare.


LEVERANDØRFAKTURA

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet og sendes direkte til fakturaadresse. På denne siden ser du alle krav og kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål.

Krav til fakturareferanse
Alle fakturaer skal merkes med prosjektnummer/-navn og navn på bestiller/kontaktperson.
Dette er avgjørende for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Prosjektnummer skal alltid oppgis ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med prosjektnummer. Prosjektnummeret gir oss informasjon om hvilket prosjekt/enhet som har bestilt leveransen.

Øvrige krav til din faktura
Det en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Er fakturert beløp inkludert MVA, vil fakturaen returneres dersom den ikke er merket med gyldig MVA-nummer slik det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet (ref. Enhetsregisteret Brønnøysund).


FAKTURAADRESSER OG ORGANISASJONSNUMMER

Her finner du vår fakturaadresse og organisasjonsnummer som skal benyttes ved fakturering.

Bronken AS
Mellomgårdvegen 2
2428 Søre Osen

Elektronisk faktura
Bronken AS benytter, EHF formatet og vi ønsker gjerne faktura i dette formatet. Alternativt sendes faktura til følgende e-post adresse: 919195121@autoinvoice.no

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme