Skogkulturtjenester

Markberedning

Er et mekanisk inngrep som i hovedsakelig utføres med skogsmaskin-montert utstyr. Dette gir en klar prisgevinst på store felt. På mindre felt kan det beste alternativet være gravemaskin. Satser man på naturlig foryngelse spares tid ved at frøet raskt kommer i kontakt med mineraljorda og slipper konkurranse fra andre planter i den første, viktige fasen.
Et optimalt resultat får man ved å markberede året etter en sluttavvirkning. I løpet av vinteren vil kvisten og det øvrige hogstavfallet ha sunket sammen og blitt sprøtt. Markberedningen har også godt av å få satt seg gjennom en vinter.

I korte trekk beskriver standarden hvordan en godkjent planteplass og spireplass skal være, og hvor mange det skal være pr. dekar. Dette er gjort på en enkel, presis og lett målbar måte. Det har vært et poeng at tiltaket skal være riktig utført og på en så skånsom måte som mulig. Derfor skal flekklengden være maksimalt 5 m med et klart opphold, det skal ikke være sammenhengende striper.


Kjøreskader

Vi benytter gravemaskin påmontert eget utstyr for effektiv og miljøvennlig sletting av kjøreskader.
Tilsåing med stedbundne arter for rask å sikre at jord og masser binder seg, slik at man unngår utgravning av løsmasser.


Grøfte rensk

Like viktig som planting og markberedning er rensing av gamle skogsgrøfter og stikkrenner, slik at man får ledet bort uønskede mengder vann fra produktive arealer. Dette for å opprettholde gode levevilkår og øke tilveksten.


Skogsbilveier

Hogsten skjer på få år, mens skogsbilveiene krever jevnlig vedlikehold.
De fleste av skogsbilveiene har en graskant mellom veien og grøfta, denne må fjernes slik at vannet renner fra veibanen ut i grøfta. Når dette ikke er gjort risikerer man at vannet graver i veien. Etter at kantpuss er gjort er det enkelt å gi veien rett fall (kuv) som bidrar til rett avrenning.


Kantpuss

Med gravemaskin som har rett skuffe pusses mange meter om dagen. Mange veier trenger mer omfattende tiltak, blant annet i form av full grøfterensk og utbedring av stikkrenner. Dette er mer arbeidskrevende, men det er fortsatt billigere å utføre vedlikehold enn å la det være.


Vegetasjonsrydding

Vi har utstyr for utfrøing av maskinell og manuell krattrydding langs vei. Vi bruker maskiner der det er hensiktsmessig og leverer kostnadseffektive løsninger.


Godkjenning

Husk å lage en enkel plan for tiltaket og få den godkjent av kommunen, da er tiltaket berettiget bruk av skogfond med skattefordel og egenandelen etter skattefordel blir liten.

Vi hjelper deg gjerne med planlegging og gjennomføring i samarbeid med din skogsentreprenør/oppkjøper.

Alt arbeid utføres med hensyn på levende skog standard.

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme