Visjon, verdier og mål

Bronken AS skal være ledende innen rådgivning og prosjektering og utførelse, basert på kundeforståelse og kompetanse.


VÅR VISJON:

Gleden ved å skape, med fokus på innovasjon, kvalitet, sikkerhet og miljø.

Vi skal være det naturlige valg for våre kunder og samarbeidspartnere. For å oppnå den posisjonen i markedet skal vi levere våre tjenester slik at vårt totalprodukt som minimum tilfredsstiller kundens reelle behov. For å beholde den posisjonen i markedet skal våre ytelser leveres i riktig kvalitet og til rett tid. Det er til enhver tid viktig å prestere i forhold til både forhåndsgitte og egendefinerte forventninger.

I prosjektgjennomføringen skal vi gjennom å sette fokus på sentrale tema, arbeide kontinuerlig for å forbedre oss i forhold til oppsatte mål og våre oppdragsgiveres behov og forventninger. Vi skal alltid ha fokus på kvalitetsarbeidet og stadig søke å forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring.


VÅRE VERDIER:

Skape merverdi for kunder, brukere og samfunnet som helhet gjennom kompetanse, kapasitet og tilnærming.

Våre verdier er forankret i måten vi arbeider på og omgås hverandre i hverdagen. Verdiene skal assosieres med alle bedriftens forretningsområder, og skal bidra til å anerkjenne og fremme gode prestasjoner og høye arbeidsstandarder blant ledere og ansatte.

Vi engasjerer oss og er 100 % til stede
Vi er ryddige - både på anleggsplassen og i hodet
Vi er imøtekommende og fleksible
Vi bygger lagånd i en lett og uformell tone
Vi tar ansvar for natur og miljø


VÅRT MÅL:

Sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet er overordnete mål for Bronken AS. Virksomheten skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell. Bronken AS skal kjennetegnes av kvalitet i alle ledd, og tilfredsstille avtalte krav og kvalitetsmål. Selskapet skal skape verdier for både kunder, medarbeidere og eier.

For å nå våre mål har Bronken AS definert fire strategiske fokusområder:
læring og vekst, interne prosesser, kunde og lønnsomhet
Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Det betyr at vi skal strekke oss etter å levere topp kvalitet sammen. Vi vet også at vi bygger noe som er til beste for samfunnet rundt oss. Derfor er ofte resultatet av det vi bygger større enn oss selv – det skal glede mange.

Våre kvalitetsmål
Vi skal legge til rette for et godt, inspirerende og utviklende arbeidsmiljø, og gjennom dette utvikle dyktige, fornøyde og lojale medarbeidere.

Vi skal søke å identifisere og dokumentere vårt ansvar i prosjektene samt alle krav og forventninger fra våre kunder så tidlig som mulig og følge opp disse.

Vi skal aldri gå på akkord med vår integritet og uavhengighet.
Vi skal være lojale ovenfor våre oppdragsgivere.
Vi skal sørge for at avtalte kostnadsrammer og tidsfrister holdes.
Vi skal ivareta alle relevante myndighetskrav under planlegging og gjennomføring av prosjekter.
Vi skal legge stor vekt på kvalitetsarbeid og kvalitetssikring i prosjektene, og ferdigstille våre bygg i samsvar med prosjektforutsetningene og med færrest mulig kvalitetsavvik.


ALT SKAL VÆRE 100 %. ALLTID.

BAS er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen prosjektering og utførelse. Et hvert ferdig bygg skal ha de nødvendige kvaliteter for kunden og brukeren.

BAS har et kvalitetssystem som ivaretar de offentlige krav til system. Vårt kvalitetssystem ivaretar både søkerprosessen, prosjekteringen og selve utførelsen. BAS sørger for at de ansatte og leverandører er faglig oppdatert når det gjelder lover og forskrifter og nye ting som rører seg i markedet.

Om oss

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme